DİJİTAL PAZARLAMA DANIŞMANLIĞI NEDİR?

DİJİTAL PAZARLAMA DANIŞMANLIĞI NEDİR?

Dijital pazarlama danışmanlığı, internet sisteminin insan hayatı üzerinde etkinliğiyle birlikte ortaya çıkan yeni bir hizmet kolu olmaktadır. Tüm Dünyayla birlikte Türkiye’de de internet kullanım durumu artmaktadır. Bankacılık, eğitim, eğlence ve sağlık gibi birçok alanda internet üzerinden hizmet verilmektedir. Özellikle pazarlama ve satın alınma üzerinde büyük değişiklikler bulunmaktadır. E-ticaret marka ve firmaların pazarda bulunan payları gün geçtikçe artmaktadır. Bu durum marka, firma ve şirketlerin dijital pazarlama da yer almasını zorunlu hale getirmiştir. Bir markanın online pazarda yer alması ve dijital pazarlama da adını duyurması, hedef kitlelerin genişletilmesi için de içeren tüm hizmetler dijital pazarlama danışmanlığı hizmetleri olarak geçmektedir. Dijital pazarlama danışmanlık faaliyetleri, bireysel olarak yapılabildiği gibi ajans ve medya aracılığı ile de yapılabilmektedir. Dijital pazarlama danışmanlığı yapan kişiler kendilerine başvurmuş olan marka, firma ve şirketlerin potansiyellerinin analizlerini yaparak en doğru stratejiyi oluşturmakta ve tanıtım bütçelerini de en iyi şekilde kullanılmasını sağlamaktadır.

Dijital Pazarlama Danışmanlığı Nasıl Yapılmaktadır?

Dijital pazarlama danışmanlığı yapan kişiler veya kurumlar, bir markanın, şirketin veya firmanın bilinirliğini arttırmak ve hedeflenen müşteri kitlesini de değiştirerek kazanç sağlama verimliliğini arttırmaktadır. Dijital pazarlama altyapısını genellikler internet web siteleri, facebook, instagram veya tweetter gibi sosyal medya platformları bunların yanında mobil uygulamalar, e-posta ve e-mail, Google Adwords ve youtube oluşturmaktadır. Firma ve şirketler dijital pazarlama faaliyetlerini bir ajans veya kişiye yaptırmalarının yanında kendileri de bu faaliyetleri yapabilirler. Ayrıca dijital pazarlama danışmanlığı yapan kişiler, firmaların artılarını ve eksilerini de değerlendirerek hangi platformlarda yer verileceğine de karar vermekten sorumludur. Ayrıca satışlarını da arttıracak stratejileri de oluşturmaktadır. Ayrıca müşteri kitlesiyle oluşturulması gereken iletişim ve sektörde görülen değişimlerin neler olduğunun takibini ve aynı zamanda rakiplerinizin de çalışmalarının ve stratejilerinin de ne olduğunun izlemini yapmaktadır. Dijital pazarlama danışmanlığı yapanlar;

  1. İlk olarak hizmet ettiği firma potansiyelinin ölçülmesi
  2. Satış verimliliğini arttırmak amacıyla dijital pazarlama stratejisinin hazırlanması
  3. Dijital pazarlama planlarının 3, 6 ya da 12 aylık olarak yapılması
  4. Dijital pazarlama çalışmalarına başlanması
  5. Şirkette oluşan değişimlerin ölçülmesi ve raporlanmasını yapmak sorumluluğundadır.