Dijital Pazarlama Stratejisi Nedir?

Dijital Pazarlama Stratejisi Nedir?

Dijital Pazarlama Stratejisi Nedir?

Şirketlerin dijital yapıya geçiş sürecinin en önemli kolu olan “Dijital Pazarlama Stratejisi” şirketlerin dijital ortamda olması gereken konumu ve bu ortamda ne kadar ve ne şekilde emek harcanması gerektiğinde belirler.

Bir şirketin stratejik internet dijital pazarlama planı hazırlaması öncelikle yapması gerekenler;

Şirketinizi Markanız Olarak Görün

Dijital Pazarlama Stratejisi, kendi bünyesine entegre edecek şirketin ilk yapması gereken kendini bir ürün olarak görmesidir. Bu ürün olarak görülen şirketin “Marka”’laştırma hedeflerini belirleyecek ve bir çeşit rozet olarak görülmesi gereken marka’nın daha fazla nasıl parlatılacağı düşünülmelidir. Markalaşma adımlarını daha iyi öğrenmek ve dijital pazarlama stratejinizi oluşturmak için bizden dijital pazarlama danışmanlığı alabilirsiniz.

Şirketinizin Pazarını Belirleyin

Şirketinizin içinde bulunduğu pazarı çok iyi belirlemelisiniz bu pazarda etkinlik sağlayacak teknolojik gelişmelerin belirlenmesi ve teknolojinin pazarın hızını ne şekilde hızlandırıp yavaşlattığının algılanması gereklidir.

Şirketinizin Hedef Kitlesini Belirleyin

Şirketinizin dijital ortama geçiş sonrası hitap edeceği hedef kitlelerin belirlenip, dijital yapı sunumunun bu hedef kitlelerin algılayacağı ve bu kitleleri etkileyeceği şekilde tasarlanmalıdır.

Şirketinizin Rakiplerini Belirleyin

Rekabet yenilikleri ve üretimi getirir. Rakiplerinizin neler yaptıklarını ve yapamadıklarını tespit edip bu noktadaki eksiklerinizin ve fazlalarınızın dijital ortamda sunulması sağlanmalıdır.


SWOT Analizi ile Dijital Pazarlama Stratejisinin Güçlendirilmesi

İnternet Stratejilerinizin Swot Analizi (Strenghts – Güçlü Yönler, Weakness – Zayıf Yönler, Opportunities – Fırsatlar, Threats – Tehditler) ile tam belirlenmesi.

SWOT analizi ile şirketinize ait olan güçlü yönlerin saptanması sağlanırken, yine bu yolla zayıf noktalar bulunup önlemleri için yapılması gereken yöntemler düşünülür. Bu analiz dâhilinde belirlenecek fırsatların dijital ortama yansıması ve yine olabilecek tehditlere karşı alınacak önlemlerin dijital ortamlarda desteğinin sağlanması, şirketinizin dijital ortama daha güvenli bakmanızı sağlayacaktır.